دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 10.2 بلوند دودی نقره ای

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: دودی
 • شماره: 10.2
 • رنگ: بلوند دودی نقره ای
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8.2 بلوند دودی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: دودی
 • شماره: 8.2
 • رنگ: بلوند دودی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.2 بلوند دودی متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: دودی
 • شماره: 7.2
 • رنگ: بلوند دودی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.2 بلوند دودی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: دودی
 • شماره: 6.2
 • رنگ: بلوند دودی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.9 بلوند دودی خیلی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.9
 • شماره متناظر: 10.10
 • رنگ: بلوند دودی خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.8 بلوند دودی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.8
 • شماره متناظر: 9.10
 • رنگ: بلوند دودی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.7 بلوند دودی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.7
 • شماره متناظر: 8.10
 • رنگ: بلوند دودی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.6 بلوند دودی متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.6
 • شماره متناظر: 7.10
 • رنگ: بلوند دودی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.5 بلوند دودی تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.5
 • شماره متناظر: 6.10
 • رنگ: بلوند دودی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره S.4 قهوه ای دودی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دودی
 • شماره: S.4
 • شماره متناظر: 5.10
 • رنگ: قهوه ای دودی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر