دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو سون تایم شماره KF.9 بلوند گلبهی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: شنی گلبهی
 • شماره: KF.9
 • شماره متناظر: 9.4F
 • رنگ: بلوند گلبهی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره SF.9 بلوند شنی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: شنی گلبهی
 • شماره: SF.9
 • شماره متناظر: 9.2F
 • رنگ: بلوند شنی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره AF.9 بلوند شنی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: شنی گلبهی
 • شماره: AF.9
 • شماره متناظر: 9.1F
 • رنگ: بلوند شنی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر