دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 7.55 آلبالویی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: آلبالویی
 • شماره: 7.55
 • رنگ: آلبالویی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.55 آلبالویی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: آلبالویی
 • شماره: 5.55
 • رنگ: آلبالویی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره Z.5 قهوه ای ماهاگونی قرمز روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: قرمز ماهاگونی
 • شماره: Z.5
 • شماره متناظر: 5.56
 • رنگ: قهوه ای ماهاگونی قرمز روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره Z.6 بلوند ماهاگونی قرمز تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: قرمز ماهاگونی
 • شماره: Z.6
 • شماره متناظر: 6.56
 • رنگ: بلوند ماهاگونی قرمز تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره Z.4 قهوه ای ماهاگونی قرمز

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: قرمز ماهاگونی
 • شماره: Z.4
 • شماره متناظر: 4.56
 • رنگ: قهوه ای ماهاگونی قرمز
 • حجم: 100 میلی لیتر