دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 9.7 بلوند نسکافه ای خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: نسکافه ای
 • شماره: 9.7
 • رنگ: بلوند نسکافه ای خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.7 بلوند نسکافه ای

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: نسکافه ای
 • شماره: 7.7
 • رنگ: بلوند نسکافه ای
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.7 قهوه ای نسکافه ای روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: نسکافه ای
 • شماره: 5.7
 • رنگ: قهوه ای نسکافه ای روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره NE.9 بلوند نسکافه ای خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: نسکافه ای
 • شماره: NE.9
 • شماره متناظر: 9.8
 • رنگ: بلوند نسکافه ای خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره NE.8 بلوند نسکافه ای روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: نسکافه ای
 • شماره: NE.8
 • شماره متناظر: 8.8
 • رنگ: بلوند نسکافه ای روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره NE.7 بلوند نسکافه ای متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: نسکافه ای
 • شماره: NE.7
 • شماره متناظر: 7.8
 • رنگ: بلوند نسکافه ای متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر