دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 10 بلوند خیلی خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 10
 • رنگ: بلوند خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 9 بلوند خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 9
 • رنگ: بلوند خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8 بلوند روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 8
 • رنگ: بلوند روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7 بلوند

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 7
 • رنگ: بلوند
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6 بلوند تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 6
 • رنگ: بلوند تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5 قهوه ای روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 5
 • رنگ: قهوه ای روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 4 قهوه ای

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 4
 • رنگ: قهوه ای
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 3 قهوه ای تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 3
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 2 قهوه ای خیلی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 2
 • رنگ: قهوه ای خیلی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 1 مشکی

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طبیعی
 • شماره: 1
 • رنگ: مشکی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.10 بلوند خیلی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.10
 • شماره متناظر: 10.0
 • رنگ: بلوند خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.9 بلوند خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.9
 • شماره متناظر: 9.0
 • رنگ: بلند خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.8 بلوند روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.8
 • شماره متناظر: 8.0
 • رنگ: بلوند روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.7 بلوند متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.7
 • شماره متناظر: 7.0
 • رنگ: بلوند متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.6 بلوند تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.6
 • شماره متناظر: 6.0
 • رنگ: بلوند تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره N.5 قهوه ای روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.5
 • شماره متناظر: 5.0
 • رنگ: قهوه ای روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر