دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 10.5 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 10.5
 • رنگ: بلوند طلایی خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 9.5 بلوند طلایی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 9.5
 • رنگ: بلوند طلایی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8.5 بلوند طلایی

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 8.5
 • رنگ: بلوند طلایی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.5 بلوند طلایی متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 7.5
 • رنگ: بلوند طلایی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.5 بلوند طلایی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 6.5
 • رنگ: بلوند طلایی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.5 قهوه ای طلایی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: طلایی
 • شماره: 5.5
 • رنگ: قهوه ای طلایی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.9 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.9
 • شماره متناظر: 10.3
 • رنگ: بلند طلایی خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.8 بلوند طلایی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.8
 • شماره متناظر: 9.3
 • رنگ: بلند طلایی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.7 بلوند طلایی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.7
 • شماره متناظر: 8.3
 • رنگ: بلند طلایی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.6 بلوند طلایی متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.6
 • شماره متناظر: 7.3
 • رنگ: بلند طلایی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.5 بلوند طلایی تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.5
 • شماره متناظر: 6.3
 • رنگ: بلوند طلایی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره G.4 قهوه ای طلایی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طلایی
 • شماره: G.4
 • شماره متناظر: 5.3
 • رنگ: قهوه ای طلایی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر