دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو سون تایم شماره CO کورال “مرجانی”

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: CO
 • شماره متناظر: 877
 • رنگ: کورال "مرجانی"
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره GS شامپاینی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: GS
 • شماره متناظر: 12.32
 • رنگ: شامپاینی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره QP صورتی کوارتز

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: QP
 • شماره متناظر: 776
 • رنگ: صورتی کوارتز
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره DP صورتی عروسکی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: DP
 • شماره متناظر: 660
 • رنگ: صورتی عروسکی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره AN صدفی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: AN
 • شماره متناظر: 12.10
 • رنگ: صدفی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره SU شنی ابریشمی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: SU
 • شماره متناظر: 12.01
 • رنگ: شنی ابریشمی
 • حجم: 100 میلی لیتر