دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو سون تایم شماره GR.8 بلوند دارچینی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دارچینی
 • شماره: GR.8
 • شماره متناظر: 8.36
 • رنگ: بلوند دارچینی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره GR.7 بلوند دارچینی متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دارچینی
 • شماره: GR.7
 • شماره متناظر: 7.36
 • رنگ: بلوند دارچینی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره GR.6 بلوند دارچینی تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: دارچینی
 • شماره: GR.6
 • شماره متناظر: 6.36
 • رنگ: بلوند دارچینی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر