دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 8.75 بلوند کاپوچینو خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاپوچینو
 • شماره: 8.75
 • رنگ: بلوند کاپوچینو خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.75 بلوند کاپوچینو متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاپوچینو
 • شماره: 6.75
 • رنگ: بلوند کاپوچینو متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره KN.8 بلوند کاپوچینو خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: کاپوچینو
 • شماره: KN.8
 • شماره متناظر: 8.48
 • رنگ: بلوند کاپوچینو خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره KN.7 بلوند کاپوچینو متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: کاپوچینو
 • شماره: KN.7
 • شماره متناظر: 7.48
 • رنگ: بلوند کاپوچینو متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره KN.6 بلوند کاپوچینو تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: کاپوچینو
 • شماره: KN.6
 • شماره متناظر: 6.48
 • رنگ: بلوند کاپوچینو تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر