دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو پروکسی شماره 10.1 بلوند نقره ای

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 10.1
 • رنگ: بلوند نقره ای
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 9.1 بلوند خاکستری خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 9.1
 • رنگ: بلوند خاکستری خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8.1 بلوند خاکستری روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 8.1
 • رنگ: بلوند خاکستری روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.1 بلوند خاکستری متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 7.1
 • رنگ: بلوند خاکستری متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.1 بلوند خاکستری تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 6.1
 • رنگ: بلوند خاکستری تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.1 قهوه ای خاکستری روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 5.1
 • رنگ: قهوه ای خاکستری روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 4.1 قهوه ای خاکستری

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 4.1
 • رنگ: قهوه ای خاکستری
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 1.1 مشکی پر کلاغی

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: خاکستری
 • شماره: 1.1
 • رنگ: مشکی پر کلاغی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.9 بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: خاکستری
 • شماره: A.9
 • شماره متناظر: 10.1
 • رنگ: بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.8 بلوند خاکستری خیلی روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: خاکستری
 • شماره: A.8
 • شماره متناظر: 9.1
 • رنگ: بلوند خاکستری خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.7 بلوند خاکستری روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: خاکستری
 • شماره: A.7
 • شماره متناظر: 8.1
 • رنگ: بلوند خاکستری روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.6 بلوند خاکستری متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: خاکستری
 • شماره: A.6
 • شماره متناظر: 7.1
 • رنگ: بلوند خاکستری متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.5 بلوند خاکستری تیره

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: A.5
 • شماره متناظر: 6.1
 • رنگ: بلوند خاکستری تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره A.4 قهوه ای خاکستری روشن

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: A.4
 • شماره متناظر: 5.1
 • رنگ: قهوه ای خاکستری روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر