دسته‌های محصولات
آرمیدخت در اینستاگرام

رنگ مو سون تایم شماره N.4 قهوه ای متوسط

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: طبیعی
 • شماره: N.4
 • شماره متناظر: 4.0
 • رنگ: قهوه ای متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره CO کورال “مرجانی”

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: CO
 • شماره متناظر: 877
 • رنگ: کورال "مرجانی"
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو سون تایم شماره GS شامپاینی

45,000 تومان
 • حاوی 7 ماده مفید برای مو
 • دسته بندی: فشن
 • شماره: GS
 • شماره متناظر: 12.32
 • رنگ: شامپاینی
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.4 بلوند مسی متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاکائویی
 • شماره: 7.4
 • رنگ: بلوند مسی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.4 قهوه ای مسی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاکائویی
 • شماره: 5.4
 • رنگ: قهوه ای مسی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8.53 بلوند کاکائویی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاکائویی
 • شماره: 8.53
 • رنگ: بلوند کاکائویی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.53 قهوه ای کاکائویی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاکائویی
 • شماره: 6.53
 • رنگ: قهوه ای کاکائویی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 4.53 قهوه ای کاکائویی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: کاکائویی
 • شماره: 4.53
 • رنگ: قهوه ای کاکائویی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 6.64 بلوند بلوطی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: بلوطی
 • شماره: 6.64
 • رنگ: بلوند بلوطی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 4.62 بلوطی قرمز تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: بلوطی
 • شماره: 4.62
 • رنگ: بلوطی قرمز تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.20 شرابی خیلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: شرابی
 • شماره: 7.20
 • رنگ: شرابی خیلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.20 شرابی متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: شرابی
 • شماره: 5.20
 • رنگ: شرابی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 3.20 شرابی خیلی متوسط

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: شرابی
 • شماره: 3.20
 • رنگ: شرابی خیلی متوسط
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 7.55 آلبالویی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: آلبالویی
 • شماره: 7.55
 • رنگ: آلبالویی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 5.55 آلبالویی تیره

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: آلبالویی
 • شماره: 5.55
 • رنگ: آلبالویی تیره
 • حجم: 100 میلی لیتر

رنگ مو پروکسی شماره 8.54 عسلی روشن

29,000 تومان
 • حاوی روغن آرگان و کراتین
 • حاوی ویتامین C
 • دسته بندی رنگ: عسلی
 • شماره: 8.54
 • رنگ: عسلی روشن
 • حجم: 100 میلی لیتر